מקצים וקטגוריות

מקצים וקטגוריות

חצי מרתון:
גברים:                            נשים:
1. בוגרים כללי               1.  נשים כללי
2.  עד גיל 19                2.  עד גיל 19                   
3. גילאי  35-39             3.  גילאי 35-44               
4. גילאי 40-44              4.  גילאי 45-54                                            
5. גילאי 45-49              5.  גילאי 55-64
6. גילאי 50-54              6. גילאי 65 +
7. גילאי 55-59               
8. גילאי 60-64               
9. גילאי 65-69              
10. גילאי  70+                   

10 ק"מ
1.   בוגרים כללי                1. נשים כללי
2.   עד גיל 16                  2.  עד גיל 16
3.   עד גיל 19                  3.  עד גיל 19                   
4.   גילאי 35-39               4.  גילאי 35-44               
5.   גילאי 40-44               5.  גילאי 45-54                                            
6.   גילאי 45-49               6.  גילאי 55-64
7.   גילאי 50-54               7. גילאי 65+
8.   גילאי 55-59               
9.   גילאי 60-64               
10. גילאי 65-69              
11. גילאי 70+

2 ק"מ תחרותי:
1.  ילדים מגיל 6- 8          1.  ילדות מגיל 6- 8
2.  ילדים עד גיל 10         2.  ילדות עד גיל 10
3.  ילדים עד גיל 12         3.  ילדות עד גיל 12
4.  ילדים עד גיל 14         4.  ילדות עד גיל 14

5 ק"מ תחרותי

גביעים ופרסים לשלושת המקומות הראשונים גברים ונשים כללי בלבד.

שנת הלידה קובעת לגבי קבוצות הגיל.                               

גביעים לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה במקצה חצי מרתון ו 10 ק"מ.
גביעים לשלושת המקומות הראשונים גברים ונשים כללי.
בכל הקטגוריות במקצי חצי המרתון, 10ק"מ, יקבלו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים פרסים/שוברים שווה כסף מתנת חברת  THE NORTH FACE.
כל הילדים המתחרים בקטגוריית 2 ק"מ
 יקבלו מדליות, מקומות ראשונים בקטגוריה יקבלו גביעים .המקצה לגלאי 6-14

טבלת פרסים כספיים >>